Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŽALM 11–18

Kdo může být hostem v Jehovově stanu?

Kdo může být hostem v Jehovově stanu?

Když je někdo hostem v Jehovově stanu, znamená to, že je jeho přítelem, důvěřuje mu a poslouchá ho. V 15. žalmu se píše, jaký by podle Jehovy měl jeho přítel být.

JEHOVŮV HOST MUSÍ:

  • být Bohu věrný

  • mluvit pravdu, a to i ve svém srdci

  • projevovat úctu dalším Božím služebníkům

  • dodržet slovo, i když je to v dané situaci těžké

  • pomáhat těm, kdo to potřebují, a nečekat od nich nic zpátky

JEHOVŮV HOST NESMÍ:

  • tlachat a pomlouvat

  • škodit druhým lidem

  • využívat své bratry

  • přátelit se s lidmi, kteří Jehovovi neslouží a neposlouchají ho

  • brát úplatky