Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | 1. KORINŤANŮM 14–16

Bůh bude „každému vším“

Bůh bude „každému vším“

15:24–28

Ty, kdo Jehovovi zůstanou věrní, čeká nádherná budoucnost. Když o své naději s nadšením říkáme druhým, Boží sliby pronikají hlouběji a hlouběji do našeho srdce. Apoštol Pavel povzbuzoval spoluvěřící, aby si představovali dobu ke konci Kristova tisíciletého kralování, kdy Jehova bude „každému vším“.

Na které z budoucích požehnání se těšíš nejvíc a proč?

Co tě přesvědčuje o tom, že se Boží sliby splní?