Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Činění učedníků se neobejde bez kázání a vyučování

Činění učedníků se neobejde bez kázání a vyučování

Ježíš své následovníky pověřil, aby činili učedníky. (Mt 28:19) To zahrnuje kázání i vyučování. Čas od času bychom se sami sebe měli zeptat: Jak se můžu v těchto dvou důležitých oblastech zlepšit?

KÁZÁNÍ

Místo toho, abychom čekali, až lidé přijdou za námi, musíme aktivně hledat ty „kdo si to ... zaslouží“. (Mt 10:11) Když jsme ve službě, snažíme se využít každou vhodnou příležitost k vydání svědectví? (Sk 17:17) Lydie se stala křesťankou právě díky tomu, že apoštol Pavel horlivě kázal. (Sk 16:13–15)

„Ráno zasévej své semeno a nenech svou ruku odpočinout až do večera.“ (Ka 11:6)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO MLUV O DOBRÉ ZPRÁVĚ „BEZ PŘESTÁNÍ“ – NEFORMÁLNĚ A DŮM OD DOMU A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jak Samuel při každodenních činnostech hledal možnosti, aby mohl s druhými mluvit o Jehovovi?

  • Proč je důležité zapojit se do všech druhů služby a být vytrvalý?

  • S kým bys během každodenních činností mohl mluvit o dobré zprávě?

VYUČOVÁNÍ

K činění učedníků je zapotřebí víc než jen lidem předávat naše publikace. Aby někdo udělal duchovní pokrok, musíme k němu chodit na opětovné návštěvy a studovat s ním. (1Ko 3:6–9) Co když se už snažíme někoho z Bible učit, ale nejsou vidět skoro žádné výsledky? (Mt 13:19–22) Měli bychom hledat dál, abychom našli ty, kdo mají srdce jako „znamenitou půdu“. (Mt 13:23; Sk 13:48)

„Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh působil vzrůst.“ (1Ko 3:6)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO MLUV O DOBRÉ ZPRÁVĚ „BEZ PŘESTÁNÍ“ – NA VEŘEJNOSTI A ČIŇ UČEDNÍKY A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jak David a Eva zalévali semínka pravdy v srdci Ezekiela a Abigail?

  • Co by mělo být ve službě naším cílem, ať už kážeme na veřejnosti, nebo jinak?

  • Co udělat proto, abychom se ve službě mohli víc věnovat vyučování?