Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Srdečně je přivítejme

Srdečně je přivítejme

Koho máme srdečně přivítat? Každého, kdo přijde na shromáždění, ať už je to někdo z našich přátel, nebo člověk, kterého vidíme poprvé. (Ří 15:7; Heb 13:2) Může se jednat o spoluvěřící z jiné země, kteří jsou tu na návštěvě, nebo o nečinné křesťany, kteří přijdou na shromáždění po mnoha letech. Představ si, jak by ses cítil na jejich místě. Nebyl bys rád, kdyby tě druzí srdečně přivítali? (Mt 7:12) Snaž se proto před i po shromáždění za druhými jít a pozdravit je. Přispěješ tak k hezké atmosféře a vrhá to dobré světlo na Jehovu. (Mt 5:16) Samozřejmě asi nepůjde, aby sis osobně popovídal s každým, ale všichni se budou cítit vítaní, když pro to každý z nás něco udělá. *

O druhé se chceme zajímat vždycky, nejen při zvláštních příležitostech, jako je třeba Památná slavnost. Když nově příchozí uvidí a sami na sobě pocítí křesťanskou lásku, může je to motivovat, aby chválili Jehovu a připojili se k nám v jeho uctívání. (Jan 13:35)

^ 3. odst. Bible ukazuje, jak bychom se měli chovat k těm, kdo jsou vyloučení nebo se sami oddělili od sboru. (1Ko 5:11; 2Ja 10)