Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Můžeš pomoct někomu nečinnému?

Můžeš pomoct někomu nečinnému?

Každý rok přijde na Památnou slavnost mnoho nečinných křesťanů. Začali svůj běh v závodě o život, ale z různých důvodů polevili. O některých z těchto důvodů se mluví v brožuře Vrať se k Jehovovi. (Heb 12:1) Pro Jehovu jsou ale dál vzácní, protože i za ně obětoval svého Syna. (Sk 20:28; 1Pe 1:18, 19) Jak jim můžeme pomoct, aby se vrátili do sboru?

Sboroví starší se snaží nečinné křesťany vyhledat a pomoct jim, stejně jako pastýř svědomitě pátrá po ovečce, která zabloudila od stáda. (Lk 15:4–7) Je z toho vidět Jehovova láskyplná péče. (Jer 23:3, 4) Pro nečinné ale můžeme něco udělat, i když nejsme sboroví starší. Naší snahy jednat s nimi laskavě a s pochopením si Jehova velmi váží a může to přinést mnoho dobrého. (Př 19:17; Sk 20:35) Zamysli se proto, komu můžeš pomoct, a pusť se do toho.

PŘI SLEDOVÁNÍ VIDEA POMÁHEJ NEČINNÝM HLEDEJ ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY:

  • Co Abbey podnikla po tom, co potkala sestru, kterou neznala?

  • Proč bychom se měli poradit se sborovými staršími, když chceme pomoct někomu nečinnému?

  • Jak se Abbey připravila, když šla navštívit Lauru podruhé?

  • Jak Abbey projevila vytrvalost, trpělivost a lásku?

  • Co se můžeme naučit z Ježíšova podobenství u Lukáše 15:8–10?

  • Co dobrého přineslo to, že se všichni snažili Lauře pomoct?