Srdečné přivítání sestry v sále Království

PRACOVNÍ SEŠIT Duben 2017

Úvody do služby

Jak nabídnout Probuďte se! a předat myšlenku z Bible, která ukazuje, co je Boží království. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Dovol Jehovovi, aby tvaroval tvoje myšlení a jednání

Jehova tvaruje naše vlastnosti jako hrnčíř, ale něco musíme udělat i my.

ŽIVOT KŘESŤANA

Srdečně je přivítejme

Každý, kdo přijde na shromáždění, by měl vidět a sám na sobě pocítit křesťanskou lásku. Jak můžeš přispět k tomu, aby byla ve sboru hezká atmosféra?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Chce tvoje srdce znát Jehovu?

Ve 24. kapitole knihy Jeremjáš přirovnává Bůh Jehova lidi k fíkům. Koho představovaly dobré fíky a jak můžeme takové lidi napodobovat?

ŽIVOT KŘESŤANA

Můžeš pomoct někomu nečinnému?

Nečinní křesťané jsou pro Jehovu dál vzácní. Jak jim můžeme pomoct, aby se vrátili do sboru?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Buď odvážný jako Jeremjáš

Jeremjáš oznamoval, že Jeruzalém bude zničen. Jak to, že dokázal být pořád tak odvážný?

ŽIVOT KŘESŤANA

Naše písně dodávají odvahu

Písně Království dodávaly odvahu křesťanům v koncentračním táboře Sachsenhausen. Můžou pomoct i nám, když zažíváme nějaké zkoušky.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Jehova předpověděl, že vznikne nová smlouva

Jak se nová smlouva liší od smlouvy Zákona? A jaké výhody vyplývají z toho, že bude platit věčně?