Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvody do služby

Úvody do služby

PROBUĎTE SE!

Nabídka: Rád bych vám věnoval nejnovější číslo tohoto časopisu.

Otázka: Všimněte si otázky na straně 2. Jaký je váš názor?

Verš: Mt 11:19

Tento článek ukazuje, že když se člověk řídí biblickými radami, přináší to skvělé výsledky.

PROBUĎTE SE!

Otázka: Myslíte si, že je tato rada praktická?

Verš: Mt 6:34

Nabídka: [Nalistuj článek „Co říká Bible: Úzkost“.] V tomto článku se dočtete, jak nám může Bible pomoct, abychom úzkost zvládali.

Co Bible říká

Otázka: Když vidíte, co se dneska ve světě děje, myslíte si, že je to Bohu jedno?

Verš: 1Pe 5:7

Nabídka: Tato kniha lidem pomáhá poznat, jaký Bůh podle Bible opravdu je. [Poukaž na 1. kapitolu knihy Co Bible říká.]

VYMYSLI SI VLASTNÍ ÚVOD

 

Vytvoř si svůj úvod do služby podle předchozích vzorů.