Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Nová rubrika k zahajování rozhovorů

Nová rubrika k zahajování rozhovorů

Od ledna 2016 se na zadní straně Strážné věže pro veřejnost objevuje rubrika „Co říká Bible?“. Má nám pomoct, abychom dokázali zahajovat rozhovory na biblické náměty. Má podobnou strukturu jako naše letáky. Obsahuje otázku, biblickou odpověď a také další myšlenky, o kterých je možné si povídat.

Hezké rozhovory o biblických námětech často vedou k tomu, že s někým začneme Bibli studovat. Používej tuto novou rubriku, abys ještě víc lidem pomohl utišit jejich duchovní hlad. (Mt 5:6)

JAK RUBRIKU POUŽÍVAT:

  1. Zeptej se, co si oslovený myslí o jedné z otázek.

  2. Naslouchej mu a poděkuj za odpověď.

  3. Přečti biblický verš pod mezititulkem „Co říká Bible“ a zeptej se, co si o verši myslí. Pokud má čas, pokračuj v rozhovoru a použij při tom některý z bodů pod mezititulkem „Co dalšího se z Bible dozvídáme?“.

  4. Nabídni časopis.

  5. Domluv si opětovnou návštěvu, na které zodpovíš druhou otázku.