Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | JOB 33–37

Opravdový přítel dává rady, které povzbudí

Opravdový přítel dává rady, které povzbudí
ZOBRAZENÍ

Když se Elihu zapojil do rozhovoru, jeho rady byly úplně jiné než rady Elifaza, Bildada a Cofara. Lišily se v obsahu i ve způsobu, jakým je řekl. Elihu se projevil jako opravdový přítel a dobrý rádce. Jeho příklad bychom měli napodobovat.

JAKÝ JE DOBRÝ RÁDCE

ELIHU NÁM DAL DOBRÝ PŘÍKLAD

32:4–7, 11, 12; 33:1

 

 • TRPĚLIVÝ

 • VŠÍMAVÝ

 • UCTIVÝ

 
 • Než Elihu něco řekl, trpělivě čekal, až domluví starší muži.

 • Dřív než začal radit, pozorně naslouchal, aby celou záležitost lépe pochopil.

 • Oslovoval Joba jménem a mluvil k němu jako k příteli.

 

33:6, 7, 32

 

 • POKORNÝ

 • PŘÍSTUPNÝ

 • EMPATICKÝ

 
 • Elihu byl pokorný a laskavý; uznal, že i on je nedokonalý.

 • Vžil se do toho, jak Job trpěl.

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • ROZUMNÝ

 • LASKAVÝ

 • DUCHOVNĚ SMÝŠLEJÍCÍ

 
 • Elihu Jobovi laskavě ukázal, že neuvažuje správně.

 • Elihu pomohl Jobovi pochopit, že jeho snaha se ospravedlnit není to nejdůležitější.

 • Elihuova slova připravila Joba na to, aby mohl dostat další pokyny od samotného Jehovy.