Přejít k článku

Přejít na obsah

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | JOB 28-32

Job nám dal vynikající příklad

Job nám dal vynikající příklad

Job byl rozhodnutý držet se Jehovových morálních měřítek

31:1

  • Měl pod kontrolou své oči a milostný zájem projevoval pouze své manželce.

Job nám dal dobrý příklad v tom, jak jednat s druhými

31:13–15

  • Byl pokorný, spravedlivý a soucitný. Byl laskavý ke všem lidem, bez ohledu na jejich společenské postavení nebo ekonomickou situaci.

Job nebyl sobecký, ale štědrý

31:16–19

  • Pomáhal druhým a dával těm, kdo to potřebovali.