Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Co se od nich můžeš naučit?

Co se od nich můžeš naučit?

Byl jsi nedávno jmenován služebním pomocníkem nebo starším? Možná máš schopnosti, dovednosti nebo vzdělání, které ostatní služební pomocníci nebo starší ve sboru nemají. Od těchto bratrů se toho ale můžeš hodně naučit. Učit se můžeš také od duchovně smýšlejících mužů, kteří už nejsou jmenovaní kvůli tomu, že jim to neumožňuje pokročilý věk, zdravotní problémy nebo rodinné povinnosti.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO MĚJME ÚCTU KE ZKUŠENĚJŠÍM BRATRŮM A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  1. 1. Jak dal bratr Richards najevo úctu k bratru Bellovi?

  2. 2. Jakou chybu udělal Ben a proč?

  3. 3. Jaké poučení si vzal Ben z příkladu Eliši?

  4. 4. Ať už jsi bratr, nebo sestra, jak můžeš dávat najevo, že si vážíš zkušenějších křesťanů, a jak se od nich můžeš učit?