Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | LUKÁŠ 10, 11

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

10:25–37

Ježíš tímto podobenstvím odpověděl na otázku: „Kdo je skutečně můj bližní?“ (Lk 10:25–29) Věděl, že do křesťanského sboru přijdou „lidi všeho druhu“, včetně Samaritánů a lidí z dalších národů. (Jan 12:32) Tímto podobenstvím chtěl svým následovníkům ukázat, že by měli dělat všechno pro to, aby druhým projevovali lásku, a to i těm, kteří se od nich hodně liší.

ZAMYSLI SE:

  • Jaký mám vztah k bratrům a sestrám, kteří pocházejí z jiné kultury?

  • Trávím čas většinou s lidmi, se kterými toho mám hodně společného?

  • Mohl bych víc otevřít svoje srdce a líp se seznámit s bratry a sestrami, kteří jsou odjinud? (2Ko 6:13)

Komu nabídnu,...

  •  abychom spolu šli do služby?

  •  abychom si u mě doma dali jídlo?

  •  aby k nám přišel na rodinné uctívání?