Zvláštní sjezd ve Vídni

PRACOVNÍ SEŠIT Červenec 2018

Tipy na rozhovory

Tipy na rozhovory o tom, jak nám můžou rady z Bible pomoct, abychom měli šťastnou rodinu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Buď velkorysý a štědrý

Štědrý člověk rád využívá svůj čas, energii a majetek k tomu, aby pomohl druhým a povzbudil je.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Buď mým následovníkem“ – jak na to?

O čem bychom měli začít přemýšlet, když se přistihneme, že vzpomínáme na staré dobré časy?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Podobenství o milosrdném Samaritánovi

Ježíšovi následovníci by měli dělat všechno pro to, aby druhým projevovali lásku, a to i těm, kteří se od nich hodně liší.

ŽIVOT KŘESŤANA

Proč je tak důležité zůstat neutrální? (Mi 4:2)

Chceme být jako náš Bůh, který je nestranný, a tak bychom se měli hezky chovat ke všem lidem.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Jste cennější než mnoho vrabců“

Jak můžeme napodobit Jehovu v tom, že se zajímáme o ty, kteří jsou pronásledovaní?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Podobenství o marnotratném synovi

Co se z tohoto podobenství dozvídáme o rozumnosti, pokoře a o důvěře v Jehovu?

ŽIVOT KŘESŤANA

Návrat marnotratného syna

Co se z tohoto filmu můžeme naučit?