Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jak působíš ve službě?

Jak působíš ve službě?

Křesťané jsou pro okolní svět „divadelní podívanou“. (1Ko 4:9) Nemělo by nás proto ve službě překvapit, že nás lidé někdy poslouchají za dveřmi nebo sledují přes okno. Někteří mají dokonce domácnost vybavenou bezpečnostní kamerou s mikrofonem, díky které nás můžou nejen vidět a slyšet, ale i nahrávat. Co můžeme udělat pro to, abychom na lidi dobře působili, když přijdeme k jejich dveřím? (2Ko 6:3)

• JAK SE (NE)CHOVAT (Fil 1:27)

  • Respektuj soukromí druhých a nesnaž se nějak nahlédnout dovnitř. Když stojíš u dveří, není vhodné jíst, pít ani si s někým volat nebo psát.

• CO (NE)ŘÍKAT (Ef 4:29)

  • Neříkej u dveří nic, co bys nechtěl, aby slyšeli lidé uvnitř. Někteří zvěstovatelé si dokonce v tu chvíli ani nepovídají, aby si mohli před rozhovorem srovnat myšlenky.

Co dalšího bys mohl dělat pro to, abys ve službě působil příjemně?