Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Odpustil jsi sám sobě?

Odpustil jsi sám sobě?

Pro člověka může být těžké odpustit sám sobě, i když Jehova už mu odpustil. O tomto tématu byl v roce 2016 proslov a video na regionálním sjezdu „Zůstaň věrný Jehovovi“. V aplikaci JW Library se na video znovu podívejte a zkuste odpovědět na následující otázky:

  • Jak dlouho byla Sonja vyloučená?

  • Který verš jí starší přečetli a v čem jí pomohl?

  • Jak se k Sonje chovali lidi ze sboru, když byla přijata zpátky?

  • S jakými pocity Sonja bojovala a jak jí pomohl její táta?