Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | GALAŤANŮM 4–6

Symbolické drama a jeho význam pro nás

Symbolické drama a jeho význam pro nás

4:24–31

Apoštol Pavel použil toto symbolické drama, aby ukázal, že nová smlouva je nadřazená smlouvě Zákona. Pod láskyplným vedením Krista a jeho spoludědiců má celé lidstvo naději na osvobození od hříchu, nedokonalosti, zármutku a smrti. (Iz 25:8, 9)

 

OTROKYNĚ HAGAR

Doslovný Izrael, se kterým Bůh uzavřel smlouvu Zákona, včetně jeho hlavního města Jeruzaléma

SVOBODNÁ ŽENA SÁRA

Jeruzalém nahoře, nebeská část Boží organizace

HAGAŘINY DĚTI

Židé (vázaní k Jehovovi smlouvou Zákona) pronásledovali a zavrhli Ježíše

SÁŘINY DĚTI

Kristus a 144 000 duchem pomazaných křesťanů

ZOTROČENÍ SMLOUVOU ZÁKONA

Zákon Izraelitům připomínal, že jsou otroky hříchu

NOVÁ SMLOUVA NABÍZÍ SVOBODU

Víra v hodnotu Kristovy výkupní oběti vedla k osvobození od odsouzení Zákonem