Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Vybírej si zábavu moudře

Vybírej si zábavu moudře

Proč si musíme zábavu vybírat moudře? Protože ať už jde o filmy, hudbu, webové stránky, knihy, nebo videohry, vybíráme si, čím budeme plnit svoji mysl. Náš výběr má vliv na naše chování. Je smutné, že velká část dnešní zábavy obsahuje věci, které Jehova odsuzuje. (Ža 11:5; Ga 5:19–21) Z toho důvodu nás Bible vybízí, abychom přemýšleli o tom, co Jehovovi dělá čest. (Flp 4:8)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JAKOU ZÁBAVU BYCH SI MĚL VYBÍRAT? A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • V čem se gladiátorské zápasy ve starověkém Římě podobají některé dnešní zábavě?

  • Jak můžou bratři a sestry ve sboru pomáhat mladým, aby si zábavu vybírali moudře?

  • Jak by nás při výběru zábavy měla ovlivnit slova z Římanům 12:9?

  • Například co je vhodnou zábavou v místě, kde žiješ?