Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Studuj tak, aby tě to víc obohatilo

Studuj tak, aby tě to víc obohatilo

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Díky osobnímu studiu můžeme plně pochopit, „jaká je šířka a délka a výška a hloubka“ biblické pravdy. (Ef 3:18) Osobní studium nám také pomáhá zůstat bezúhonní a bez poskvrny uprostřed špatného světa a dál „pevným sevřením [držet] slovo života“. (Flp 2:15, 16) Při osobním studiu Božího Slova si můžeme vybrat látku, kterou my sami potřebujeme. Jak můžeme čas, který ke čtení a studiu Bible máme, využít co nejlépe a získat ze studia co nejvíc?

JAK NA TO:

 • Ve své studijní Bibli, ať už v tištěné, nebo elektronické verzi, si zvýrazňuj verše a dělej poznámky.

 • Když čteš Boží Slovo, ptej se: Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč? Jak?

 • Zjišťuj fakta. Hledej informace podle námětu nebo biblického verše a používej k tomu dostupné nástroje.

 • O tom, co čteš, do hloubky přemýšlej, abys zjistil, jak se to týká tebe.

 • To, co ses naučil, uplatňuj v každodenním životě. (Lk 6:47, 48)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO PEVNĚ SE DRŽ BOŽÍHO SLOVA – STUDUJ EFEKTIVNĚ A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

 • Co někteří křesťané řekli o osobním studiu?

 • Proč bychom měli osobní studium pokaždé začít modlitbou?

 • Co nám může pomoct, abychom nějakou biblickou pasáž lépe pochopili?

 • Jakými různými způsoby si ve své studijní Bibli můžeme verše zvýrazňovat nebo si k nim dělat poznámky?

 • Proč je při studiu Božího Slova tak důležité rozjímání?

 • Co bychom měli dělat s tím, co jsme se naučili?

„Jak já miluji tvůj zákon! Po celý den se jím zabývám.“ (Ža 119:97)