Rodiče v Jihoafrické republice studují se svými dětmi

PRACOVNÍ SEŠIT Červen 2018

Tipy na rozhovory

Tipy na rozhovory o biblických proroctvích a posledních dnech.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ježíš naplnil proroctví

Ke každému proroctví přiřaď příslušnou událost z Ježíšova života.

ŽIVOT KŘESŤANA

Jdi v Ježíšových stopách

Ježíš stanovil vzor, který máme napodobovat – zejména tehdy, když je zkoušena naše víra nebo jsme pronásledovaní.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Buď pokorný jako Marie

Jehova svěřil Marii jedinečný úkol, protože měla krásné vlastnosti.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Mladí, pracujete na svém vztahu s Jehovou?

Ježíš dal skvělý příklad v tom, že sloužil Jehovovi a poslouchal svoje rodiče.

ŽIVOT KŘESŤANA

Rodiče, dejte svým dětem ten nejlepší základ pro šťastný život

Rodiče můžou svým dětem pomoct, aby se staly věrnými Jehovovými služebníky, když je o něm budou při každé příležitosti učit.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Odolávej pokušením tak jako Ježíš

Jakou mocnou zbraň Ježíš použil, aby odolal třem běžným pokušením?

ŽIVOT KŘESŤANA

Sociální sítě – na co si dávat pozor?

Podobně jako většina nástrojů i sociální sítě nám můžou pomoct nebo ublížit. Díky zásadám z Božího Slova můžeme rozpoznat nebezpečí a vyhnout se mu.