Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zastávej se Jehovových morálních zásad

Zastávej se Jehovových morálních zásad

Bůh Jehova stanovil, co je správné a co špatné. Například rozhodl, že manželství je trvalý svazek mezi mužem a ženou. (Mt 19:4–6, 9) Odsuzuje jakoukoli sexuální nemravnost. (1Ko 6:9, 10) Dokonce dal svým služebníkům zásady, které se týkají oblečení a vzhledu. Díky tomu se odlišují od lidí kolem. (5Mo 22:5; 1Ti 2:9, 10)

Většinu lidí dnes vůbec nezajímá, co si Jehova myslí. (Ří 1:18–32) Jejich oblečení, vzhled i chování jsou odrazem toho, co je zrovna populární. Mnoho lidí hrdě dělá to, co Jehova považuje za naprosto špatné, a navíc kritizují kohokoli, kdo žije jinak. (1Pe 4:3, 4)

Když chceme být Jehovovými svědky, je nezbytné, abychom se nenechali okolím zastrašit a zastávali se Jehovových morálních zásad. (Ří 12:9) Jednak bychom měli o tom, co se Jehovovi líbí a co ne, taktně říkat druhým a jednak bychom se tím měli řídit my sami. Můžeme se například zamyslet nad svým stylem oblékání a vzhledem: Je z něj vidět, že mám na morálku stejný názor jako Jehova, nebo spíš jako dnešní svět? Dá se poznat, že mi záleží na tom, co si o mně myslí Bůh? A když se rozhodujeme, jestli se podívat na nějaký film nebo pořad, můžeme se zamyslet: Líbil by se Jehovovi? Jaké jednání je tam stavěno do dobrého světla? Neotupí to moje svědomí? (Ža 101:3) Jak to bude působit na druhé, třeba na někoho z rodiny? (1Ko 10:31–33)

Proč je tak důležité, abychom respektovali Jehovův pohled na to, co je dobré a co špatné? Ježíš Kristus už brzy zničí veškerou špatnost. (Ez 9:4–7) Zůstanou tu pouze ti, kdo jednají podle Jehovovy vůle. (1Ja 2:15–17) Když to budeme dělat už dnes, možná začnou druzí lidé díky našemu jednání chválit Jehovu a mít ho v úctě. (1Pe 2:11, 12)

Co o tom, jaké mám hodnoty, říká moje oblečení a vzhled?

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JEDEN MUŽ A JEDNA ŽENA ZE SERIÁLU „STAŇ SE JEHOVOVÝM PŘÍTELEM“ A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Co nám přináší to, když dodržujeme Jehovovy zásady?

  • Proč by rodiče měli co nejdřív začít učit svoje děti o tom, co se Jehovovi líbí a co ne?

  • Jak můžou všichni bez ohledu na věk pomáhat druhým, aby získali naději na to, co pro lidi Jehova chystá?