Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak při vyučování používat videa

Zlepšujme svou službu: Jak při vyučování používat videa

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ:

Videa dokážou působit na srdce. Když se totiž člověk dívá na nějaké video, zapojuje při tom dva smysly – zrak a sluch. Díky tomu líp udrží pozornost a video v něm zanechá dlouhodobý dojem. Ten nejlepší příklad v používání vizuálních prostředků při vyučování nám dal Jehova. (Sk 10:9–16; Zj 1:1)

Videa Má Bůh nějaké jméno?, Kdo je autorem Bible?Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha? doplňují 2.3. lekci brožury Dobrá zpráva. Videa Proč studovat Bibli?, Jak vypadá studium Bible?Co se děje v sále Království? mají za úkol povzbudit lidi k biblickému studiu a k návštěvě shromáždění. Při biblickém studiu můžeš použít i některý z našich filmů (km 5/13 3).

JAK NA TO:

  • Předem si stáhni video, které chceš použít.

  • Připrav si jednu nebo dvě otázky, které jsou ve videu zodpovězené.

  • Společně se na video podívejte.

  • Popovídejte si o hlavních myšlenkách.

VYZKOUŠEJ:

  • Ukaž zadní stranu některého z našich letáků a upozorni na QR kód, který odkazuje na video Proč studovat Bibli?

  • Přehraj video Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha? a pomocí 3. lekce nabídni brožuru Dobrá zpráva.