Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŽALM 34–37

Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro

Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro

„Nezáviď těm, kdo činí nespravedlnost“

37:1, 2

  • Nedovol, aby tě dočasný úspěch špatných lidí odradil od služby Jehovovi. Stále se zaměřuj na duchovní cíle a na to, co ti Jehova v duchovním ohledu dává.

„Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro“

37:3

  • Důvěřuj, že když máš pochybnosti nebo cítíš úzkost, Jehova tě podpoří. Pomůže ti, abys mu zůstal věrný.

  • Zaměstnávej se kázáním dobré zprávy o Božím království.

„Měj také největší potěšení v Jehovovi“

37:4

  • Udělej si čas na čtení Božího Slova a rozjímání s cílem poznat líp Jehovu.

„Uval svou cestu na Jehovu“

37:5, 6

  • Pevně důvěřuj Jehovovi, že ti pomůže zvládnout jakýkoli problém.

  • Stále se chovej hezky, a to i navzdory odporu, pronásledování nebo pomluvám.

„Mlč před Jehovou a toužebně na něho čekej“

37:7–9

  • Nedělej ukvapená rozhodnutí, která by tě mohla okrást o radost a zničit tvůj vztah s Jehovou.

„Mírní, ti budou vlastnit zemi“

37:10, 11

  • Buď mírný a pokorně čekej na to, až Jehova odstraní všechnu nespravedlnost, kterou zažíváš.

  • Podporuj své spoluvěřící a utěšuj sklíčené ujištěním, že brzy přijde nový svět.

Boží království nám přinese mnoho dobrého