Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŽALM 52–59

Uvrhni své břemeno na Jehovu

Uvrhni své břemeno na Jehovu

Davida potkalo v životě hodně těžkých situací. V době, kdy napsal 55. žalm, už zažil:

  • urážky

  • pronásledování

  • silné pocity viny

  • rodinnou tragédii

  • nemoc

  • zradu

I když měl David pocit, že svá břemena už nemůže unést, našel způsob, jak se s nimi vypořádat. Napsal: „Uvrhni své břemeno na Jehovu.“ Tuto radu zapsal pod Božím vedením a může pomoct těm, kdo se cítí podobně.

Jak můžeš tento verš uplatnit?

55:22

  1. Svěř se Jehovovi v modlitbě s jakýmikoli problémy, trápením nebo obavami.

  2. Hledej rady a povzbuzení v Jehovově Slově a u jeho organizace.

  3. Dělej všechno, co můžeš, abys svou situaci vyřešil v souladu s biblickými zásadami.