Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

„Bůh je můj pomocník“

„Bůh je můj pomocník“

52. až 59. žalmu se dozvídáme, jak David prožíval některá náročná období svého života. Nepřestal ale důvěřovat Jehovovi. (Ža 54:4; 55:22) Také Jehovu chválil za jeho výroky. (Ža 56:10) Rozvíjíš i ty podobnou víru a stále důvěřuješ Bohu? Hledáš v jeho Slově rady, když zažíváš těžké situace? (Př 2:6) Které biblické verše ti pomohly, když jsi byl . . .

  • . . . sklíčený?

  • . . . nemocný?

  • . . . terčem urážek?

  • . . . pronásledovaný?