Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŽALM 45–51

Jehova neodmítne zdrceného člověka

Jehova neodmítne zdrceného člověka

David napsal 51. žalm po tom, co prorok Natan odhalil jeho hřích s Bat-šebou. Rozhovor s Natanem silně zapůsobil na Davidovo svědomí a on pokorně uznal, že zhřešil. (2Sa 12:1–14)

David zhřešil, ale pořád se mohl duchovně zotavit

51:3, 4, 8–12, 17

  • Než David začal litovat svého jednání a přiznal se ke svému hříchu, trápilo ho svědomí.

  • Byl tak nešťastný z toho, že nemá Boží schválení, že si připadal jako muž, kterému rozdrtili kosti.

  • Toužil po odpuštění, duchovním uzdravení a radosti, kterou dřív zažíval.

  • Pokorně prosil Jehovu, aby mu pomohl posílit odhodlání zůstat mu věrný.

  • Byl přesvědčený, že Jehova je ochotný odpouštět.