Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Království – prvních 100 let jeho vlády

Království – prvních 100 let jeho vlády

Ti, kdo si přejí být občany Božího království, by se toho o něm měli co nejvíc dozvědět. Proč? Posílí to jejich víru, že Boží království panuje, a také je to povzbudí, aby druhým o tomto království říkali. (Ža 45:1; 49:3) Až se budete dívat na video Království – prvních 100 let jeho vlády, snažte se najít odpovědi na následující otázky:

  1. Proč bylo „Fotodrama stvoření“ užitečné pro ty, kdo ho viděli?

  2. Jak se k šíření dobré zprávy používal rozhlas?

  3. Které další metody kázání se používaly a s jakými výsledky?

  4. Jak se během let zkvalitnilo školení zvěstovatelů?

  5. Jaké školení dostali studenti Gileadu?

  6. Jakou úlohu při vyučování Jehovových služebníků měly sjezdy?

  7. Díky čemu jsi přesvědčený, že Boží království panuje?

  8. Jak můžeš Boží království podporovat?