Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | 1. KORINŤANŮM 4–6

„Trochu kvasu zkvasí celé těsto“

„Trochu kvasu zkvasí celé těsto“

5:1, 2, 5–11, 13

Proč můžeme říct, že vyloučení je láskyplné opatření, když způsobuje tolik bolesti?

Vyloučení je projevem lásky...

  • k Jehovovi, protože dělá čest jeho svatému jménu. (1Pe 1:15, 16)

  • ke sboru, protože ho chrání před škodlivými vlivy. (1Ko 5:6)

  • k hříšníkovi, protože mu pomáhá duchovně se vzpamatovat. (Heb 12:11)

Jak můžeš povzbudit členy křesťanské rodiny, ve které byl někdo vyloučen?