Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jak může dopis vypadat

Jak může dopis vypadat
  • Jako zpáteční adresu uveď svoji adresu. Pokud si myslíš, že by to nebylo rozumné, zeptej se starších, jestli můžeš uvést adresu sálu Království. NIKDY bys ale neměl uvést adresu pobočky.

  • Pokud znáš jméno adresáta, oslov ho jménem. Díky tomu si snad nebude myslet, že dopis je součástí nějaké obchodní reklamy.

  • Dávej si pozor na pravopis a gramatiku. Dopis by měl vypadat úhledně a neměl by být ušmudlaný. Pokud ho píšeš rukou, měl by být snadno čitelný. Nevyjadřuj se příliš familiárně ani příliš formálně.

Tyto zásady jsou vidět ve vzorovém dopise. Neměl bys ho opsat slovo od slova pokaždé, když píšeš někomu ve svém obvodu. Svůj dopis přizpůsob jeho účelu a také místním podmínkám a zvykům.