Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | MATOUŠ 20, 21

„Kdokoli se chce stát velkým mezi vámi, bude vaším služebníkem“

„Kdokoli se chce stát velkým mezi vámi, bude vaším služebníkem“

20:28

Pyšní znalci Zákona a farizeové měli rádi, když si jich na tržišti lidé všímali a zdravili je

Pyšní znalci Zákona a farizeové vyžadovali zvláštní zacházení a chtěli, aby je druzí obdivovali. (Mt 23:5–7) Ježíš byl úplně jiný. Řekl: „Syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil.“ (Mt 20:28) Zaměřujeme se při uctívání Jehovy hlavně na činnosti, při kterých nás druzí můžou obdivovat a chválit? V Jehovových očích jsme ale důležití tehdy, když sloužíme druhým. To často obnáší dělat věci, při kterých nás vidí jenom on. (Mt 6:1–4) Pokorný člověk se...

  • podílí na úklidu a údržbě sálu Království.

  • ujímá iniciativy a pomáhá těm, kdo jsou v pokročilém věku, i ostatním.

  • nezdráhá finančně podporovat celosvětové dílo.