Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | MATOUŠ 25

„Zůstaňte proto bdělí“

„Zůstaňte proto bdělí“

25:1–12

Ježíšovo podobenství o deseti pannách je sice určené pomazaným, ale základní myšlenka platí pro všechny křesťany. (w15 3/15 12–16) „Zůstaňte proto bdělí, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25:13) Dokážeš toto podobenství vysvětlit?

  • ženich (1. verš): Ježíš

  • rozvážné, připravené panny (2. verš): pomazaní křesťané, kteří jsou připraveni věrně plnit svůj úkol a kteří stále „poskytují světlo ve světě“ (Fil 2:15)

  • zvolání „Ženich je zde!“ (6. verš): znamení Ježíšovy přítomnosti

  • nerozumné panny (8. verš): pomazaní křesťané, kteří vyšli vstříc ženichovi, ale nezůstali ani bdělí, ani věrní Jehovovi

  • rozvážné panny se odmítají podělit o olej s nerozumnými (9. verš): po konečném zapečetění už nebude možné, aby věrní pomazaní pomohli těm, kteří přestali být Jehovovi věrní

  • „přišel ženich“ (10. verš): ke konci velkého soužení přichází Ježíš vynést rozsudek

  • rozvážné panny vchází se ženichem na svatební hostinu a dveře se zavírají (10. verš): Ježíš bere věrné pomazané do nebe, ale ti nevěrní o svoji nebeskou odměnu přicházejí