Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Pomáhej své rodině, aby nezapomněla na Jehovu

Pomáhej své rodině, aby nezapomněla na Jehovu

Jeremjáš měl za úkol varovat Židy před nadcházejícím zničením. Mělo přijít proto, že zapomněli na svého Boha, Jehovu. (Jer 13:25) Jak se izraelský národ dostal do tak špatného duchovního stavu? Izraelské rodiny ztratily duchovní smýšlení. Hlavy rodin se očividně neřídily Božím pokynem zaznamenaným v 5. Mojžíšově 6:5–7.

V dnešní době duchovně silné rodiny přispívají ke stabilitě sborů. Hlavy rodin pomáhají svým rodinám pamatovat na Jehovu tím, že vedou pravidelné a smysluplné rodinné uctívání. (Ža 22:27) Podívejte se na video Měj tato slova ve svém srdci – rozhovory s rodinami a zkuste odpovědět na tyto otázky:

  • Jak si některé rodiny poradily s překážkami, které stály v cestě jejich rodinnému uctívání?

  • Například jaké výsledky přináší to, když má rodina pravidelné a smysluplné rodinné uctívání?

  • S jakými problémy ohledně rodinného uctívání se potýkám já a jak je můžu překonat?