Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jak používat brožury Poslouchejte Poslouchejte Boha

Jak používat brožury Poslouchejte Poslouchejte Boha

Cílem brožury Poslouchejte (v češtině nevyšla) je pomoct lidem, pro které není jednoduché rozumět psanému textu, aby dokázali pochopit základní myšlenky z Bible. K tomu slouží pečlivě připravené ilustrace, které jsou v každé lekci. Lekce má vždycky dvě stránky, a aby bylo jasné, jak postupovat při vedení rozhovoru, jsou ilustrace doplněny šipkami, které ukazují, v jakém pořadí o nich mluvit.

Brožura Poslouchejte Boha, a budete žít věčně obsahuje stejné ilustrace jako brožura Poslouchejte, ale je v ní víc textu a je určená pro studium s lidmi, kteří do určité míry číst umí. Zvěstovatelé obvykle tuto verzi používají, když vedou studium s někým, kdo používá zjednodušenou verzi. V dolní části většiny stránek je rámeček s dalšími myšlenkami, které se dají se zájemcem rozebrat s ohledem na jeho schopnosti.

Kteroukoli z těchto brožur můžeš kdykoli ve službě nabídnout, i když nejsou součástí nabídky publikací pro daný měsíc. Pokud vedeš biblické studium, používej ilustrace k vysvětlování myšlenek z Bible. Pokládej zájemci otázky, díky kterým zjistíš, jestli probírané látce rozumí. Přečti a rozeber verše, které jsou v dolní části na každé stránce. Když s někým studium brožury dokončíš, pokračuj studiem knihy Co Bible doopravdy říká? nebo Co se můžeme naučit z Bible?, abys zájemci pomohl získat hlubší poznání a dát se pokřtít.