Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ESTER 6–10

Ester se nesobecky zastala Jehovy a jeho lidu

Ester se nesobecky zastala Jehovy a jeho lidu
ZOBRAZENÍ

Ester jednala statečně a obětavě, když se zastala Jehovy a jeho lidu

8:3–5, 9

  • Ester a Mordekai byli sice v bezpečí, ale Hamanův výnos o vyhlazení Židů byl rozesílán do všech koutů říše

  • Ester znovu riskovala život, když ke králi přišla bez pozvání. S pláčem prosila za svůj lid a žádala krále, aby ten strašný výnos odvolal

  • Zákony vydané králem nebylo možné zrušit. Král proto pověřil Ester a Mordekaie, aby připravili nový zákon

Jehova pomohl svému lidu k velkému vítězství

8:10–14, 17

  • Druhý výnos dal Židům právo se bránit

  • Poslové se rozjeli do všech částí říše a Židé se připravili k boji

  • Hodně lidí na vlastní oči vidělo, že Bůh svému lidu projevuje přízeň, a stali se židovskými proselyty