Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Vzkříšení je možné díky výkupnému

Vzkříšení je možné díky výkupnému

Památná slavnost je výbornou příležitostí k tomu, abychom přemýšleli, co dobrého můžeme díky výkupnému zažít. Jednou z těchto věcí je vzkříšení. Jehova nechtěl, aby lidé umírali. Proto je pro nás smrt někoho blízkého jedním z nejbolestivějších zážitků. (1Ko 15:26) Ježíše hluboce zasáhlo, když viděl, jak jeho učedníci truchlí nad smrtí Lazara. (Jan 11:33–35) Jelikož Ježíš dokonale odráží to, jaký je jeho Otec, můžeme si být jistí, že Jehovu také bolí, když nás vidí trápit se nad ztrátou někoho blízkého. (Jan 14:7) Jehova se už nemůže dočkat, až své služebníky přivede zpátky k životu. A my to jistě vnímáme stejně. (Job 14:14, 15)

Jelikož Jehova je Bohem pořádku, můžeme očekávat, že vzkříšení bude probíhat uspořádaně. (1Ko 14:33, 40) Místo pohřbů budeme organizovat setkání na uvítanou. Přemýšlíš o vzkříšení, a to zvlášť tehdy, když prožíváš zármutek? (2Ko 4:17, 18) Děkuješ Jehovovi, že poskytl výkupné a nechal do Bible zapsat, že mrtví budou znovu žít? (Kol 3:15)

  • Na které z přátel a příbuzných se nejvíc těšíš?

  • Se kterými biblickými postavami se chceš potkat a popovídat si s nimi?