Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Budou ti, kdo zemřeli, znovu žít?

Bůh, který život stvořil, ho jistě umí i obnovit

Bůh Jehova stvořil všechno živé. (Žalm 36:9) Není tedy logické, že také dokáže vrátit život těm, kdo zemřeli? Bible nás ujišťuje, že přesně to v budoucnosti udělá. (Přečtěte si Skutky 24:15.) Ale proč?

Když Bůh stvořil první lidi, chtěl, aby na zemi žili věčně. (1. Mojžíšova 1:31; 2:15–17) A to se nezměnilo. Trápí ho, když vidí, že náš život je plný problémů a je tak krátký. (Přečtěte si Joba 14:1, 14, 15.)

Kde budou vzkříšení lidé žít?

Stvořil Bůh lidi, aby žili v nebi? Ne. K životu v nebi stvořil anděly. Lidi vytvořil k tomu, aby žili na zemi. (1. Mojžíšova 1:28; Job 38:4, 7) Zamysleme se nad lidmi, které vzkřísil Ježíš. Přivedl je zpět k životu na zem. Stejně tak většina těch, kdo teprve budou vzkříšeni, budou žít zase na zemi. (Přečtěte si Jana 5:28, 29; 11:44.)

Bůh ale vybral malou skupinu lidí, kteří budou vzkříšeni jako duchovní osoby k životu v nebi. (Lukáš 12:32; 1. Korinťanům 15:49, 50) Ti budou společně s Ježíšem Kristem kralovat nad zemí. (Přečtěte si Zjevení 5:9, 10.)