Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | SCHVALUJE BŮH VÁLKY?

Boží názor na války dnes

Boží názor na války dnes

Lidé zažívají tvrdý útlak. Mnozí se opakovaně modlí k Bohu o pomoc a říkají si, jestli vůbec nějaká přijde. Slyší Bůh jejich volání? A co ti, kdo bojují proto, aby zastavili bezpráví, které zažívají? Podporuje je Bůh? Považuje jejich jednání za oprávněné?

Armagedon bude válkou za ukončení všech válek

Nejdřív se zamyslete nad tím, co utěšujícího říká Bible – Bůh vidí, co hrozného se dnes děje, a chce s tím něco udělat. (Žalm 72:13, 14) V Bibli slibuje, že ti, kdo nějak trpí, se dočkají úlevy. Kdy? „Při zjevení Pána Ježíše z nebe s jeho mocnými anděly . . ., až uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha, a na ty, kdo neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši.“ (2. Tesaloničanům 1:7, 8) Dojde k tomu v budoucnosti ve „válce velikého dne Boha Všemohoucího“, kterou Bible také nazývá Armagedon. (Zjevení 16:14, 16)

V této válce nebudou proti zlým lidem bojovat lidé, ale Ježíš Kristus a další mocní duchovní tvorové. Tyto nebeské síly ukončí veškerý útlak a zlo. (Izajáš 11:4; Zjevení 19:11–16)

Boží názor na války se až dodnes nezměnil. Bůh je pořád považuje za právoplatný způsob, jak ukončit útlak a zlo. A stále platí, že sám rozhoduje, kdy se bude válčit a kdo bude válčit. Jak jsme si ukázali, Bůh už rozhodl, že válka, která ukončí zlo a pomstí utlačované, proběhne v budoucnosti a povede ji Ježíš Kristus. Z toho je vidět, že války v dnešní době Bůh neschvaluje, ať už se důvody, které za nimi stojí, zdají být jakkoli vznešené.

Představte si dva sourozence, kteří se spolu perou, když jejich táta není doma. Pak mu jdou zatelefonovat. Jeden říká, že si začal ten druhý, a ten zase tvrdí, že mu bratr ubližoval. Oba se k tátovi obrací o pomoc a každý z nich doufá, že se postaví na jeho stranu. Potom co si je táta vyslechne, jim řekne, aby se prát přestali a počkali, až se vrátí domů a spor urovná. Bratři to chvíli vydrží, ale pak se do sebe zase pustí. Když se táta vrátí domů, chování ani jednoho se mu nelíbí a oba je potrestá, protože ho neposlechli.

Dnes se národy, které spolu bojují, často obrací k Bohu o pomoc. Ten ale nepodporuje žádnou z válčících stran. Do Bible nechal jasně napsat: „Nikomu neodplácejte zlé zlým.“ A také: „Sami se nemstěte.“ (Římanům 12:17, 19) Navíc lidi informoval o tom, že by měli trpělivě čekat, dokud nezasáhne. (Žalm 37:7) A to udělá v Armagedonu. Když na něj ale národy odmítají čekat a vrhají se do válek, Bůh to považuje za troufalé, násilné jednání, které se mu nelíbí. Proto dá v Armagedonu průchod svému hněvu a spory mezi národy ukončí jednou provždy. Způsobí, „aby války ustaly až do nejzazšího konce země“. (Žalm 46:9; Izajáš 34:2) Armagedon vlastně bude válkou za ukončení všech válek.

Konec válek je jen jednou z mnoha úžasných věcí, o které se postará Boží království. Ježíš o této vládě mluvil v jedné známé modlitbě. Prosil Boha: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:10) Boží království odstraní nejen všechny války, ale i samotnou jejich příčinu – zlo, které v lidech je. * (Žalm 37:9, 10, 14, 15) Není tedy divu, že se Ježíšovi následovníci velmi těší na to, co toto království přinese. (2. Petra 3:13)

Jak dlouho ale budeme muset čekat, než Boží království odstraní všechno trápení, útlak a zlo? Ze splňování biblických proroctví vyplývá, že žijeme „v posledních dnech“ tohoto světa. (2. Timoteovi 3:1–5) * Boží království už brzo tyto poslední dny ukončí.

Jak už bylo uvedeno, v Armagedonu zemřou ti, kdo „neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši“. (2. Tesaloničanům 1:8) Ale už jsme si také řekli, že Bůh nemá radost ze smrti lidí, ani těch špatných. (Ezekiel 33:11) Protože „netouží, aby byl někdo zahuben“, dohlíží na to, aby se ještě před Armagedonem dobrá zpráva o Ježíšovi oznamovala „po celé obydlené zemi“. (2. Petra 3:8, 9; Matouš 24:14; 1. Timoteovi 2:3, 4) Díky tomu, že se svědkové Jehovovi všude na světě věnují této činnosti, můžou lidé poznat Boha, řídit se tím, co učil Ježíš, a těšit se na to, až žádné války nebudou.

^ 9. odst. Boží království také odstraní nepřítele lidí, smrt. Jak se píše v článku na straně 16, Bůh vzkřísí bezpočet lidí včetně mnoha, kteří v průběhu dějin padli ve válkách.

^ 10. odst. Víc informací o posledních dnech najdete v 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.