Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JE K NĚČEMU DOBRÁ MODLITBA?

Proč se lidé modlí?

Proč se lidé modlí?

„Byl jsem gambler. Modlil jsem se, abych vyhrál balík peněz, ale to se nikdy nestalo.“ (Samuel *, Keňa)

„Když jsme se ve škole modlili, jenom jsme zpaměti odříkávali modlitby, které jsme se naučili.“ (Teresa, Filipíny)

„Modlím se, když mám problémy. Taky se modlím o odpuštění svých hříchů a abych byla lepší křesťanka.“ (Magdalene, Ghana)

Z toho, co řekli Samuel, Teresa a Magdalene, je vidět, že lidé se modlí z nejrůznějších důvodů. A některé jsou ušlechtilejší než jiné. Mnozí se modlí ze srdce, zatímco modlitby jiných jsou jen bezduché fráze. Ať už se ale lidé modlí o cokoli – třeba aby udělali zkoušku ve škole, aby jejich oblíbený tým vyhrál nebo aby Bůh vedl jejich rodinu – hodně jich považuje modlitbu za součást svého života. Z výzkumů vyplývá, že se pravidelně modlí dokonce i ti, kdo se nehlásí k žádnému náboženství.

Modlíte se i vy? Pokud ano, tak o co? Bez ohledu na to, jestli se modlíte nebo ne, si možná říkáte: Má to vůbec smysl? Naslouchá mi někdo? Jeden spisovatel vyjádřil názor, že modlitba je jen „určitý druh terapie . . ., něco, jako když si člověk povídá s rybičkami v akváriu“. Někteří lékaři se na to dívají podobně a označují modlitbu za druh „alternativní medicíny“. Je tedy modlitba jenom nějaká rutina bez hlubšího smyslu nebo přinejlepším léčebná metoda?

Bible říká, že modlitba je mnohem víc. Píše se v ní, že když se modlíme správným způsobem a o správné věci, někdo nám skutečně naslouchá. Je to pravda? Podívejme se, proč tomu můžeme věřit.

^ 3. odst. Některá jména byla změněna.