Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | JE K NĚČEMU DOBRÁ MODLITBA?

Proč nás Bůh povzbuzuje, abychom se modlili

Proč nás Bůh povzbuzuje, abychom se modlili

Nabízí nám své přátelství.

Přátelé si spolu povídají proto, aby upevnili svůj vztah. Z podobného důvodu nás Bůh povzbuzuje, abychom mluvili s ním. Říká: „Jistě mě budete volat a přijdete a budete se ke mně modlit, a já vám budu naslouchat.“ (Jeremjáš 29:12) Když budete s Bohem komunikovat, přiblížíte se k němu a „on se přiblíží k vám“. (Jakub 4:8) Bible nás ujišťuje, že Jehova „je blízko všem, kteří . . . k němu volají“. (Žalm 145:18, Slovo na cestu) Čím víc se modlíme, tím je naše přátelství s Bohem pevnější.

Jehova „je blízko všem, kteří . . . k němu volají“. (Žalm 145:18, Slovo na cestu)

Chce nám pomáhat.

Ježíš řekl: „Kdo je vskutku mezi vámi takový člověk, kterého jeho syn prosí o chléb – přece mu nepodá kámen? Nebo ho snad poprosí o rybu – přece mu nepodá hada? Jestliže tedy vy . . . umíte dávat dobré dary svým dětem, oč více váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kdo jej prosí!“ (Matouš 7:9–11) Bůh vás povzbuzuje, abyste se k němu modlili, protože „o vás pečuje“ a chce vám pomáhat. (1. Petra 5:7) Dokonce si přeje, abyste se na něj obraceli se svými problémy. Bible radí: „O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu modlitbou a úpěnlivou prosbou spolu s díkůvzdáním.“ (Filipanům 4:6)

Lidé mají duchovní potřeby.

Odborníci na duševní zdraví zjistili, že miliony lidí považují modlitbu za součást svého života. Pomodlit se někdy potřebují i ateisté nebo agnostici. * Je z toho vidět, že lidé byli stvořeni s duchovními potřebami. Ježíš řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Jedním ze způsobů, jak můžeme tyto potřeby uspokojit, je pravidelná komunikace s Bohem.

Co dobrého nám to přinese, když se budeme k Bohu modlit?

^ 8. odst. Studie, kterou v roce 2012 vypracovalo Pewovo výzkumné středisko, ukázala, že 11 procent ateistů a agnostiků ve Spojených státech se modlí aspoň jednou měsíčně.