Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JE K NĚČEMU DOBRÁ MODLITBA?

Naslouchá nám někdo?

Naslouchá nám někdo?

Někteří lidé si myslí, že modlitba je jenom plýtvání časem, protože ji stejně nikdo neslyší. Jiní se snažili modlit, ale nedostali žádnou odpověď. Jeden ateista si vytvořil představu o tom, jaký Bůh je, a pak se modlil: „Aspoň něco mi naznač.“ Řekl ale, že od Boha nepřicházelo nic než „majestátní mlčení“.

Bible nás přesto ujišťuje, že Bůh naše modlitby slyší. Bylo o něm kdysi napsáno: „Když se k němu obrátíte s prosbou o pomoc, jakmile vás uslyší, laskavě a bez otálení vám odpoví.“ (Izajáš 30:19, Slovo na cestu) Jiný biblický verš o Bohu říká: „V modlitbě přímých má zalíbení.“ (Přísloví 15:8)

Ježíš se modlil ke svému Otci a „byl příznivě vyslyšen“. (Hebrejcům 5:7)

V Bibli jsou také zprávy o lidech, kteří se modlili a byli vyslyšeni. V jednom verši se píše, že Ježíš předkládal Bohu „prosebné žádosti“ a „byl příznivě vyslyšen“. (Hebrejcům 5:7) Další příklady najdeme v Danielovi 9:21 a v 2. Paralipomenon 7:1.

Proč tedy mají někteří lidé pocit, že Bůh na jejich modlitby neodpovídá? Pokud chceme, aby naše modlitby byly vyslyšeny, musíme se obracet jenom k Bohu, o kterém se píše v Bibli, k Jehovovi *. Nesmíme se modlit k nikomu jinému. Bůh od nás také chce, abychom ho prosili „o cokoli podle jeho vůle“ neboli o to, co schvaluje. Když to budeme dělat, můžeme mít jistotu, „že nás slyší“. (1. Jana 5:14) Takže aby Bůh našim modlitbám naslouchal, je nezbytné ho znát a vědět, co je jeho vůle.

Hodně lidí věří tomu, že modlitba není jenom nějaký náboženský zvyk, ale že Bůh modlitbám naslouchá a odpovídá na ně. Isaac z Keni říká: „Prosil jsem Boha, abych dokázal porozumět Bibli. Krátce nato mi někdo nabídl, že mi v tom pomůže.“ Hilda, která žije na Filipínách, chtěla přestat kouřit. Po několika neúspěšných pokusech jí manžel navrhl: „A proč se o to nepomodlíš?“ Hilda to udělala a říká: „Byla jsem překvapená, jak mi Bůh pomohl. Najednou jsem přestávala mít na cigarety chuť. S kouřením jsem dokázala skončit.“

Možná také bojujete s nějakými osobními problémy. Co když Bůh chce pomoct i vám?

^ 6. odst. Jehova je podle Bible Boží jméno.