Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | CO JE PO SMRTI?

Co je po smrti?

Co je po smrti?

„Myslel jsem si, že existují tři místa, kam může člověk po smrti jít: nebe, peklo a očistec. Věděl jsem, že nejsem tak dobrý, abych šel do nebe, ale ani tak špatný, abych skončil v pekle. A co přesně je očistec, mi nebylo jasné. V Bibli se o tom nepíše. Slyšel jsem to jen od lidí.“ (Lionel)

„Učili mě, že všichni lidé jdou po smrti do nebe, ale úplně jsem tomu nevěřil. Myslel jsem si, že smrtí všechno končí – že mrtví nemají žádnou budoucnost.“ (Fernando)

Říkali jste si někdy i vy, co je po smrti? Trpí vaši blízcí někde? Uvidíte je ještě? Dá se na tyto otázky vůbec najít spolehlivá odpověď? Zamysleme se nad tím, co učí Bible. Nejdřív prozkoumáme, co říká o smrti. Potom budeme uvažovat o naději, kterou obsahuje.

V jakém stavu jsou mrtví?

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic ani už nemají žádnou mzdu, protože vzpomínka na ně byla zapomenuta. Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou, protože není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu, v místě, k němuž jdeš.“ * (Kazatel 9:5, 10)

Jednoduše řečeno, šeol je symbolické místo, kam lidé jdou, když zemřou. Je to stav, kdy člověk nic nevnímá a nemůže nic dělat. Jakou představu o šeolu měl bohabojný muž Job? V jednom jediném dnu přišel o všechen svůj majetek a děti a pak mu na celém těle vyrazily bolestivé vředy. Úpěnlivě prosil Boha: „Ach, kdybys mě skryl v šeolu, kdybys mě držel skrytého.“ (Job 1:13–19; 2:7; 14:13) Je jasné, že Job nepokládal šeol za ohnivé peklo, tedy za místo, kde by trpěl ještě víc. Pokládal ho naopak za místo, kde najde úlevu.

Existuje ještě další způsob, jak zjistit, v jakém stavu jsou mrtví. Můžeme se podívat do biblických zpráv o osmi lidech, kteří po smrti zase ožili. (Viz rámeček „ Osm vzkříšení popsaných v Bibli“.)

Žádný z těch osmi lidí nemluvil o tom, že by byl na místě blaženosti nebo muk. Kdyby na takovém místě byli, určitě by o tom vyprávěli. A nenechal by Bůh jejich zážitek zaznamenat do Bible, aby se o tom všichni dozvěděli? Nic takového tam ale není. Těch osm vzkříšených k tomu nemělo co říct. Proč ne? Protože nebyli při vědomí. Jakoby hluboce spali. Bible někdy stav po smrti přirovnává ke spánku. Například když zemřel Lazar, Ježíš o něm řekl, že spí. (Jan 11:11–14)

Mají tedy mrtví nějakou naději? Mohou být z takového spánku probuzeni?

^ 7. odst. Hebrejské slovo „šeol“ a jeho řecký ekvivalent „hádes“ se v některých Biblích překládá jako „hrob“ a někdy také jako „peklo“. Ale představa, že existuje ohnivé místo, kde jsou mrtví mučeni, nemá v Bibli podklad.