Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | „SMRT JIŽ NEBUDE . . .“ – DÍKY ČEMU?

Přestaneme někdy umírat?

Přestaneme někdy umírat?

„Člověk zrozený z ženy má život krátký a je zahlcen nepokojem. Vypučel jako květ a je odříznut a utíká jako stín a nezachovává si existenci.“ (Job 14:1, 2)

Už odnepaměti sní lidé o tom, jak úžasné by bylo zůstat navždy mladí a zdraví. Realita je žel taková, že všichni umíráme. Výše uvedená slova, která Boží služebník Job pronesl před více než 3 000 lety, platí dodnes.

Touha žít věčně je silná a společná všem lidem. Bible říká, že Bůh nám touhu po věčnosti vložil do srdce. (Kazatel 3:11) Dávalo by vám smysl, kdyby nám milující Bůh dal touhu, kterou bychom nebyli schopni naplnit? Pokud ne, vidíte to správně. Boží Slovo mluví o smrti jako o nepříteli a slibuje, že „bude přemožena“. (1. Korinťanům 15:26, Ekumenický překlad)

O tom, že smrt je nepřítel, není pochyb. Žádný rozumný člověk se na ni netěší. Když nám hrozí nebezpečí, uhneme, schováme se nebo utečeme. Když jsme nemocní, hledáme účinnou léčbu. Děláme všechno pro to, abychom se vyhnuli věcem, které by mohly náš život ohrozit.

Máme nějaký důvod věřit, že tento odvěký nepřítel bude přemožen? Rozhodně. Bůh Jehova nestvořil lidi tak, aby žili jen pár let. Nikdy si nepřál, aby umírali, ale chtěl, aby na zemi žili věčně. A když se Jehova pro něco rozhodne, také toho dosáhne. (Izajáš 55:11)

Jak tedy bude smrt přemožena? V průběhu dějin se lidé usilovně snažili nad smrtí zvítězit, ale marně. Pořád to však nevzdávají. Vědci vyvinuli vakcíny a léky, díky nimž se podařilo některé nemoci vymýtit. Pronikli do genetické struktury živých organismů. Průměrná délka života je dnes v mnoha zemích vyšší než před sto lety. Ale i tak smrt zdaleka nebyla poražena. Stále platí to, co říká Bible: „Všichni se vracejí do prachu.“ (Kazatel 3:20)

Naštěstí se nemusíme spoléhat na důvtip lidí a doufat, že se jim tento dlouhotrvající problém podaří vyřešit. Jehova už podnikl kroky, aby nás ze spárů smrti zachránil. Klíčovou úlohu v tom hraje Ježíš Kristus.