Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Jak pomáhat dětem, aby měly rády Boha?

Hodně věcí o Bohu se děti mohou naučit z přírody

Vaše děti budou mít rády Boha jedině tehdy, když si budou jisté, že existuje a že je miluje. Také potřebují vědět, kdo to je a jaké má vlastnosti. (1. Jana 4:8) Je důležité, aby znaly odpovědi na otázky: Proč Bůh stvořil lidi? Proč dovoluje, aby trpěli? A co pro ně chce udělat v budoucnosti? (Přečtěte si Filipanům 1:9.)

Pokud chcete, aby vaše děti měly Boha rády, musí vidět, že ho máte rádi vy sami. Pak budou váš příklad nejspíš následovat. (Přečtěte si 5. Mojžíšovu 6:5–7; Přísloví 22:6.)

Jak proniknout k srdci dítěte?

Boží výroky zapsané v Bibli mají velkou moc a působí na srdce. (Hebrejcům 4:12) Je proto důležité pomáhat dětem, aby znaly základní biblické pravdy. Když chtěl Ježíš zapůsobit na srdce lidí, pokládal jim otázky, naslouchal jim a vysvětloval jim Písmo. Pokud chcete proniknout k srdci svého dítěte, zkuste Ježíšovy učitelské metody napodobovat. (Přečtěte si Lukáše 24:15–19, 27, 32.)

Co dalšího dětem pomůže, aby znaly Boha a měly ho rády? Biblické příběhy, ze kterých je vidět, jak Bůh jednal s lidmi. Publikace s těmito příběhy a dalším užitečným materiálem najdete na www.jw.org. (Přečtěte si 2. Timoteovi 3:16.)