Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | MŮŽE BÝT BŮH VAŠÍM PŘÍTELEM?

Komunikujete s Bohem?

Komunikujete s Bohem?

Dobří přátelé spolu komunikují. Nezáleží na tom, jestli osobně, po telefonu, e-mailem, přes videohovory nebo dopisem. Jsou v kontaktu tak často, jak je to jen možné. Když tedy chceme, aby byl Bůh naším přítelem, musíme s ním pravidelně komunikovat. Ale jak?

Můžeme s ním komunikovat modlitbou. Modlitba k Bohu ale není to samé, jako když si povídáme s kamarádem. Měli bychom myslet na to, že při modlitbě mluvíme se stvořitelem, nejmocnější bytostí v celém vesmíru. Proto bychom se měli modlit s hlubokou úctou. Když chceme, aby Bůh naše modlitby vyslyšel, je potřeba splňovat určité podmínky. Ukážeme si tři z nich.

Za prvé, měli bychom se modlit jedině k Bohu Jehovovi, ne k Ježíšovi, ke „svatým“ nebo k sochám a obrazům. (2. Mojžíšova 20:4, 5) Bible jasně říká: „Ve všem dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu.“ (Filipanům 4:6) Za druhé, modlitby musíme k Jehovovi pronášet ve jménu jeho Syna, Ježíše Krista. Sám Ježíš prohlásil: „Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6) Za třetí, to, o co se modlíme, musí být v souladu s Boží vůlí. Z Bible se dozvídáme, že Bůh „nás slyší, ať prosíme o cokoli podle jeho vůle“. * (1. Jana 5:14)

Dobří přátelé jsou v kontaktu tak často, jak je to jen možné.

Kdyby ale při rozhovorech dvou přátel mluvil pořád jenom jeden, jejich přátelství by dlouho nevydrželo. Stejně jako komunikace mezi přáteli má být oboustranná, i my bychom měli dovolit Bohu, aby k nám mluvil. A pak bychom mu měli naslouchat. Ale jak s námi Bůh mluví?

Dnes to dělá skrze Bibli, kterou pro nás nechal napsat. (2. Timoteovi 3:16, 17) Proč to můžeme říct? Přirovnejme si to k jedné situaci. Právě jste dostali dopis od dobrého přítele. Sice nestojí vedle vás, ale když si čtete, co vám napsal, máte pocit, jako by na vás mluvil. Stejně to funguje s Biblí. Když ji čteme, dovolujeme tím Jehovovi, aby k nám promlouval. Gina, o které byla zmínka v úvodním článku, říká: „Když chci, aby mě Bůh považoval za svého přítele, musím pozorně číst ‚dopis‘, který nám lidem napsal.“ Dodává: „Když si čtu Bibli každý den, cítím se k Bohu blíž a blíž.“ Čtete si Bibli denně a dovolujete tak Jehovovi, aby s vámi každý den mluvil? Když to budete dělat, přiblíží vás to k němu.

^ 5. odst. Další informace o tom, jak můžete mít díky modlitbě blíž k Bohu, najdete v 17. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali ji svědkové Jehovovi.