Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | MŮŽE BÝT BŮH VAŠÍM PŘÍTELEM?

Děláte to, co si Bůh přeje?

Děláte to, co si Bůh přeje?

„Když budeš cokoli potřebovat, stačí říct a já to rád udělám.“ Něco takového byste asi neřekli člověku, kterého znáte jenom málo nebo vůbec. Ale svému dobrému příteli byste to nejspíš bez problémů slíbili. Blízcí přátelé chtějí přirozeně dělat to, co si ten druhý přeje.

Jehova pro své služebníky často dělá něco, o čem ví, že z toho budou mít radost. Král David, který měl s Bohem blízký vztah, řekl: „Sám jsi udělal mnoho věcí, Jehovo, můj Bože, dokonce svá podivuhodná díla a své myšlenky vůči nám. . . . Staly se početnějšími, než mohu vylíčit.“ (Žalm 40:5) Jehova dělá dobré věci dokonce i pro lidi, kteří v něj zatím nevěří. Bible například říká, že jim dává jídlo a naplňuje jejich srdce „dobrou náladou“. (Skutky 14:17)

Pro ty, které máme rádi a vážíme si jich, ochotně něco uděláme.

Je tedy logické, že když chceme být Jehovovými přáteli, musíme dělat to, z čeho bude mít radost on. (Přísloví 27:11) Co konkrétně by to mohlo být? Bible odpovídá: „Nezapomínejte konat dobro a dělit se o věci s jinými, protože takové oběti se Bohu líbí.“ (Hebrejcům 13:16) Znamená to, že stačí, když budeme pomáhat druhým a budeme štědří?

Odpověď znovu najdeme v Bibli. Říká se tam: „Bez víry je . . . nemožné líbit se mu.“ (Hebrejcům 11:6) Je zajímavé, že Abraham „byl nazván ‚Jehovovým přítelem‘“ až poté, co dal najevo svoji víru. (Jakub 2:23) I Ježíš Kristus ukázal, že když chceme mít Boží požehnání, bez víry to nejde. Prohlásil: „Projevujte víru v Boha.“ (Jan 14:1) Jak takovou víru získat? Můžete začít tím, že budete pravidelně studovat Boží Slovo, Bibli. Tak zjistíte, co si Bůh přeje a co máte dělat, „abyste se mu plně líbili“. Když ho budete poznávat a snažit se chovat podle jeho spravedlivých požadavků, vaše víra se upevní a Jehova se k vám přiblíží. (Kolosanům 1:9, 10)