Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ – PROČ BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT?

Proč byste se měli zajímat o Boží království?

Proč byste se měli zajímat o Boží království?

Miliony lidí po celém světě vkládají naděje v Boží království. Jednají podle vzoru Ježíše, který své následovníky učil, aby se modlili: „Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“ (Matouš 6:10, Kralická bible)

Je ironií, že zatímco se mnoho lidí o Boží království velmi zajímá, většina náboženství mu podle všeho věnuje jen malou pozornost. Historik H. G. Wells napsal, že je pozoruhodný „nesmírný důraz, který dává Ježíš ve svém učení na to, co nazývá královstvím božím“ ve srovnání s tím, „jak je to učení poměrně bezvýznamné . . . v nauce většiny křesťanských církví“.

Na rozdíl od těchto církví svědkové Jehovovi kladou na Boží království velký důraz. Náš hlavní časopis, který právě čtete, vychází ve 220 jazycích. Vzhledem k tomu, že každé číslo vychází v nákladu skoro 46 milionů výtisků, jedná se o nejrozšířenější časopis na světě. A co je jeho hlavním námětem? Všimněte si, že jeho celý název je Strážná věž hlásající Jehovovo království . *

Proč svědkové Jehovovi vynakládají takové úsilí, aby hlásali Boží království neboli o něm mluvili s druhými? Jsme totiž přesvědčeni, že Boží království je hlavním námětem té nejdůležitější knihy na světě, Bible. Navíc věříme tomu, že Boží království představuje jediné skutečné řešení problémů, se kterými se dnes lidstvo potýká.

Na Boží království upozorňujeme také proto, že se snažíme napodobovat příklad Ježíše. Když žil na zemi, bylo Boží království tím nejdůležitějším v jeho životě a službě. (Lukáš 4:43) Proč bylo pro Ježíše tak důležité? A proč by mělo zajímat vás? Přečtěte si následující články, které ukazují, jak na tyto otázky odpovídá Bible.

^ 5. odst. Z Bible vyplývá, že Jehova je Boží jméno.