Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ – PROČ BY VÁS MĚLO ZAJÍMAT?

Boží království – Jaký užitek přinese vám?

Boží království – Jaký užitek přinese vám?

Z předchozích článků jste asi pochopili, že pro svědky Jehovovy je Boží království velmi důležité. A pravděpodobně vás zaujalo to, co má pro lidi udělat. Zároveň si ale možná říkáte, že tyto sliby jsou příliš krásné, než aby to mohla být pravda.

To, že jste opatrní a nevěříte hned všemu, co slyšíte, je moudré. (Přísloví 14:15) Takový přístup se v určitém smyslu podobá přístupu starověkých Beroanů. * Když poprvé slyšeli dobrou zprávu o Království, nepřijali ji jen proto, že by v její pravdivost věřit chtěli. Naopak, důkladně zkoumali Písma, aby viděli, „zda je tomu tak“. (Skutky 17:11) Jinými slovy, Beroané porovnávali dobrou zprávu, kterou slyšeli, s tím, co četli v Písmech. Po nějaké době se přesvědčili, že dobrá zpráva je pevně založena na Božím Slově.

Vřele vás povzbuzujeme, abyste to udělali také. Nabízíme vám možnost v rámci studia Bible, které je zdarma, porovnat to, co o Božím království říkají svědkové Jehovovi, s tím, co učí Bible.

Takové studium vám navíc pomůže najít odpovědi na ty nejdůležitější otázky v životě, jako například:

Studium Bible vám ale především pomůže přiblížit se k Bohu. (Jakub 4:8) Čím bližší vztah k němu budete mít, tím jasněji uvidíte, jakým přínosem pro vás Boží království může být, a to nejen nyní, ale věčně. Ježíš v modlitbě ke svému Otci pronesl tato slova: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3)

 

^ 4. odst. Beroa bylo starověké makedonské město.