Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Proč bychom se měli modlit?

Bůh Jehova si přeje, abychom s ním často a bez zábran mluvili o tom, co nás trápí. (Lukáš 18:1–7) Naslouchá nám, protože se o nás zajímá. Jestliže nás náš nebeský Otec láskyplně povzbuzuje, abychom se modlili, proč bychom na to nereagovali? (Přečtěte si Filipanům 4:6.)

Modlitba není jen způsob, jak žádat Boha o pomoc. Slouží spíše k tomu, abychom se k němu přiblížili. (Žalm 8:3, 4) Když se mu pravidelně svěřujeme se svými pocity, naše přátelství s ním se prohlubuje. (Přečtěte si Jakuba 4:8.)

Jak bychom se měli modlit?

Bůh si nepřeje, abychom při modlitbě používali vzletná slova nebo abychom odříkávali modlitby, které jsme se naučili nazpaměť. Ani nemusíme zaujmout nějakou zvláštní pozici. Vybízí nás, ať se modlíme ze srdce. (Matouš 6:7) Například Hana, která žila ve starověkém Izraeli, se modlila o vyřešení vážného problému v její rodině. Když později její trápení vystřídala radost, upřímně Bohu děkovala. (Přečtěte si 1. Samuelovu 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.)

Máme opravdu nádhernou výsadu. Můžeme se na našeho Stvořitele obracet se svými starostmi, můžeme mu vzdávat chválu a děkovat mu za to, co pro nás dělá. Tuto vzácnou výsadu bychom určitě měli často využívat. (Přečtěte si Žalm 145:14–16.)