Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JAK SE BŮH DÍVÁ NA KOUŘENÍ

Celosvětová epidemie

Celosvětová epidemie

Kouření je neúnavný zabiják.

  • V minulém století usmrtilo sto milionů lidí.

  • Každý rok má na svědomí šest milionů životů.

  • V průměru zabije jednoho člověka každých šest sekund.

A nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měnila k lepšímu.

Odborníci odhadují, že pokud bude pokračovat současný trend, vzroste do roku 2030 počet úmrtí způsobených kouřením na víc než osm milionů ročně. A předpovídají, že během 21. století zemře na následky kouření miliarda lidí.

Oběťmi tabáku nejsou jen kuřáci. Patří k nim pozůstalí členové rodiny, kteří trpí po citové i finanční stránce, a také šest set tisíc nekuřáků, kteří každý rok umírají na následky pasivního kouření. A ve formě rostoucích nákladů na zdravotní péči zatěžuje kouření každého.

Na rozdíl od epidemií, které lékaře nutí rychle hledat nějakou léčbu, v tomto případě je řešení všeobecně známé. Dr. Margaret Chanová, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace, prohlásila: „Tabáková epidemie je způsobena výlučně člověkem a může být potlačena jednotným přístupem vlád a občanské společnosti.“

Úsilí, které se na zvládnutí této krize vyvíjí v mezinárodním měřítku, nemá obdoby. K srpnu 2012 už přes 170 zemí souhlasilo, že přijmou opatření ke snížení spotřeby tabáku. * Existují však mocné síly, které působí, že tato pandemie zuří dál. Zaprvé je to tabákový průmysl, který každý rok vydá miliardy dolarů na to, aby přilákal nové zákazníky, zvlášť ženy a mladé lidi žijící v rozvojových zemích. A zadruhé je to návykovost tabáku, která v podstatě zaručuje, že mezi tou miliardou už závislých kuřáků bude počet obětí nadále vysoký. Pokud současní uživatelé tabáku se svým návykem nepřestanou, počet úmrtí bude v příštích čtyřech desetiletích prudce narůstat.

Propagace a závislost drží velké množství lidí v zajetí zlozvyku, kterého by se rádi zbavili. To byl i případ Naoko, která začala kouřit už v dospívání. Napodobovala styl, jakým bylo kouření zobrazováno v médiích, a díky tomu se cítila jako světačka. Přestože oba její rodiče zemřeli na rakovinu plic, kouřila dál a skončit s tím ji nepřimělo ani to, že se jí narodily dvě dcery. „Měla jsem strach z rakoviny plic a bála jsem se o zdraví svých dětí,“ připouští, „ale nebyla jsem schopná přestat. Myslela jsem si, že se mi to nikdy nepodaří.“

Naoko to však nakonec dokázala. Při překonávání svého zlozvyku čerpala motivaci ze stejného zdroje jako miliony dalších lidí, kterým se daří nekouřit. O jaký zdroj jde? Čtěte prosím dál.

^ 11. odst. Tato opatření zahrnují varování lidí před následky kouření, omezování propagace tabákových výrobků, zvyšování daní z nich a zavádění odvykacích programů pro ty, kdo chtějí s kouřením přestat.