Přejít k článku

Přejít na obsah

HLAVNÍ TÉMA | JAK SE BŮH DÍVÁ NA KOUŘENÍ

Jak se na kouření dívá Bůh?

Jak se na kouření dívá Bůh?

Naoko, o které se mluvilo v úvodním článku, řekla o svém vítězství nad závislostí na tabáku toto: „Dokázala jsem svůj život změnit díky tomu, že jsem poznala pravdu o Bohu – o jeho vlastnostech a záměru s lidmi.“ To, co se dozvěděla, je obsaženo v Bibli. Tato kniha se sice o tabáku výslovně nezmiňuje, ale přesto nám pomáhá pochopit, jak se Bůh na kouření dívá. * Takové poznání dalo mnoha lidem potřebnou motivaci, aby tomuto zlozvyku nepodlehli nebo aby s ním skončili. (2. Timoteovi 3:16, 17) Podívejme se na tři obecně známé škodlivé účinky kouření a ukažme si, co k tomu říká Bible.

JE NÁVYKOVÉ

V tabáku je obsažena jedna z nejnávykovějších drog – nikotin. Ten může mít povzbuzující i uklidňující účinek. Při kouření se nikotin rychle a opakovaně dostává do mozku. Jelikož každé potáhnutí z cigarety znamená jednu dávku nikotinu, člověk, který vykouří krabičku denně, vdechne každý den v průměru asi 200 dávek, což je víc než u kterékoli jiné drogy. Takové opakování dávek způsobuje, že je nikotin mimořádně návykový. Pokud kuřák, který je závislý, svoji touhu po nikotinu neuspokojí, má abstinenční příznaky.

„Stáváte se otroky pána, jehož posloucháte.“ Římanům 6:16, Jeruzalémská bible

Dá se opravdu říct, že posloucháte Boha, pokud jste zotročeni závislostí na tabáku?

Bible nám pomáhá získat na tuto záležitost správný pohled, když říká: „Což nevíte, že když se někomu dáváte do otroctví, abyste poslouchali, stáváte se otroky pána, jehož posloucháte?“ (Římanům 6:16, Jeruzalémská bible) Když něčí myšlení a jednání ovládá touha po tabáku, stává se takový člověk otrokem svého zlozvyku. Ale Bůh, jehož jméno je Jehova, si přeje, abychom nebyli zotročeni, a to nejen takovými zvyky, které poškozují naše tělo, ale ani takovými, které znečišťují našeho ducha neboli náš způsob myšlení. (Žalm 83:18; 2. Korinťanům 7:1) A tak když někdo poznává Jehovu a prohlubuje svou vděčnost a úctu k němu, víc a víc si uvědomuje, že si Jehova zaslouží to nejlepší a že mu to nemůže dávat, pokud zůstává v otroctví nějakého zhoubného návyku. Toto vědomí člověku pomáhá, aby škodlivým touhám odolával.

Olaf, který žije v Německu, překonal šestnáctiletou závislost na cigaretách, kterou získal už ve dvanácti letech. „První cigareta mi připadala jako neškodná sněhová koule,“ říká. „Ale během let se z ní stala obrovská lavina. Když mi jednou došly cigarety, byl jsem tak zoufalý, že jsem z popelníku posbíral všechny nedopalky a ze zbytků tabáku jsem si do kousku novin ubalil cigaretu. Když se na to dívám zpětně, bylo to opravdu potupné.“ Jak se tohoto zvyku, který ho připravoval o důstojnost, zbavil? „Rozhodujícím faktorem bylo přání dělat radost Jehovovi,“ říká. „Jehovova láska k lidem a naděje, kterou nám dává, mi dodaly sílu, abych se svou závislostí jednou provždy skoncoval.“

POŠKOZUJE TĚLO

„Je vědecky prokázáno, že kouření cigaret . . . poškozuje téměř každý orgán v těle a zvyšuje nemocnost i úmrtnost,“ uvádí publikace The Tobacco Atlas. To, že kouření způsobuje nepřenosné nemoci jako rakovinu a srdeční a plicní choroby, je dobře známo. Ale podle Světové zdravotnické organizace je také významnou příčinou úmrtí na přenosné nemoci, například tuberkulózu.

„Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ Matouš 22:37

Je možné tvrdit, že projevujete Bohu lásku a úctu, pokud špatně zacházíte s tělem, které vám dal?

Prostřednictvím svého Slova, Bible, nás Jehova učí správnému pohledu na život, na naše tělo a schopnosti. Jeho Syn Ježíš na to poukázal, když řekl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Je jasné, že Bůh si přeje, abychom svůj život dobře využívali a se svým tělem zacházeli s úctou. Když poznáváme Jehovu a jeho sliby, začínáme ho milovat a vážit si všeho, co pro nás dělá. A to nás motivuje, abychom své tělo ničím neznečišťovali.

Džajavant, indický lékař, kouřil 38 let. Říká: „Z lékařských časopisů jsem o rizicích kouření dobře věděl. Bylo mi jasné, že je špatné, a svým pacientům jsem radil, aby se tohoto zlozvyku zbavili. Ale sám jsem to nedokázal, přestože jsem to pětkrát nebo šestkrát zkoušel.“ Co mu nakonec pomohlo? Vzpomíná: „Přestal jsem kouřit díky studiu Bible. Chtěl jsem dělat radost Jehovovi a to mi dodalo motivaci, abych se svým návykem ze dne na den skončil.“

ŠKODÍ DRUHÝM

Vydechovaný kouř a kouř z doutnajících cigaret jsou jedovaté. Vdechování takového kouře neboli pasivní kouření může způsobit rakovinu a další nemoci a každoročně zabije šest set tisíc nekuřáků, převážně žen a dětí. Zpráva Světové zdravotnické organizace varuje: „U pasivního kouření neexistuje žádná míra, která by byla bezpečná.“

„Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.“ Matouš 22:39

Skutečně milujete své bližní a svou rodinu, pokud je vystavujete škodlivým účinkům tabákového kouře?

Podle Ježíše je kromě lásky k Bohu tím nejdůležitějším láska k bližním – k rodině, přátelům a dalším lidem v našem okolí. „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe,“ řekl. (Matouš 22:39) Jestliže máme ve zvyku dělat něco, co lidem kolem nás ubližuje, neprojevujeme takovou lásku. Skutečná láska nás podněcuje k tomu, abychom se řídili biblickou vybídkou: „Ať nikdo nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého.“ (1. Korinťanům 10:24)

Armen, který žije v Arménii, vypráví: „Má rodina mě prosila, abych nekouřil, protože jim to škodí. Ale já jsem si to nechtěl připustit.“ Pak vysvětluje, proč změnil názor: „Díky tomu, že jsem poznal Bibli a zamiloval si Jehovu, jsem dokázal s kouřením skončit a uznat, že je pro mě i pro mé okolí škodlivé.“

KOUŘENÍ BUDE NAVŽDY VYMÝCENO

Tím, co Olafovi, Džajavantovi i Armenovi pomohlo zbavit se zlozvyku, kterým škodili sami sobě i druhým, bylo poznání Bible. Nešlo jen o to, že si uvědomili, jak je kouření nezdravé. Důležité bylo, že začali milovat Jehovu a přáli si dělat mu radost. Klíčová úloha této lásky je zdůrazněna v 1. Jana 5:3, kde se píše: „Láska k Bohu . . . znamená, že zachováváme jeho přikázání; jeho přikázání však nejsou břemenem.“ Řídit se biblickými zásadami pochopitelně není vždycky snadné, ale když je někdo motivován silnou láskou k Bohu, poslušnost pro něj není přítěží.

Jehova nyní řídí celosvětovou vzdělávací kampaň a pomáhá tak milionům lidí, aby přestali být otroky tabáku anebo se jimi vůbec nestali. (1. Timoteovi 2:3, 4) Prostřednictvím svého království – nebeské vlády, jejímž představitelem je Ježíš Kristus – Jehova odstraní chamtivý obchodní systém, který může za to, že jsou tabákem zotročeny miliony lidí. Kouření z naší planety navždy vymýtí a dovede poslušné lidi k tělesné i duševní dokonalosti. (Izajáš 33:24; Zjevení 19:11, 15)

Jestliže se snažíte s kouřením přestat, nevzdávejte se. Když se naučíte milovat Jehovu a přijmete jeho názor na kouření, můžete i vy získat potřebnou motivaci, abyste uspěli. Svědkové Jehovovi vám rádi poskytnou praktickou individuální pomoc, abyste poznali biblické zásady a naučili se je uplatňovat. Pokud se rozhodnete hledat pomoc s odvykáním u Jehovy, určitě vám potřebnou sílu dá. (Filipanům 4:13)

^ 3. odst. Kouřením je zde myšleno vdechování tabákového kouře přímo z cigaret, doutníků, dýmek nebo vodních dýmek. Rozebírané zásady však platí i na žvýkání nebo šňupání tabáku, elektronické cigarety s obsahem nikotinu a podobně.