Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA

Může někdo vidět do budoucnosti?

Může někdo vidět do budoucnosti?

O budoucnosti přemýšlíme všichni. Uvažujeme o tom, jaký bude náš život a jaký bude život našich blízkých. Klademe si takové otázky jako: Dožijí se moje děti lepšího světa? Nebude naše planeta zničena nějakou katastrofou? Mohu něco udělat proto, abych se měl v budoucnu líp? Tato zvědavost je nám vlastní – přirozeně toužíme po jistotě, řádu a stabilitě. Kdybyste měli ohledně budoucnosti větší jistotu, mohli byste se na ni po praktické i psychické stránce připravit.

Co vás tedy v budoucnu čeká? Ví to někdo? Lidé, kteří se živí předpovídáním budoucnosti, někdy zaznamenají úspěch, ale často se mýlí. Existuje však také názor, že přesně předpovídat budoucnost dokáže Bůh. V Bibli se o něm píše, že je „Ten, kdo od počátku sděluje ukončení a odedávna věci, které ještě nejsou učiněny“. (Izajáš 46:10) V jaké míře je úspěšný?

JAK PŘESNÉ JSOU BOŽÍ PŘEDPOVĚDI

Proč by vás mělo zajímat, nakolik jsou Boží starověká proroctví přesná? Kdybyste zjistili, že nějaký odborník každý den přesně předpovídá počasí, a to už po dlouhou dobu, asi by to na vás udělalo značný dojem. Nejspíš byste jeho předpovědím věnovali pozornost. Podobně kdybyste zjistili, že Bůh předpovídá události s naprostou přesností, určitě by vás zajímalo, co říká o vaší budoucnosti.

Obnovená část hradeb starověkého Ninive

ZNIČENÍ VÝZNAMNÉHO MĚSTA:

Například by byl pozoruhodný výkon přesně předpovědět, že určité velké město, které má po staletí obrovskou moc, brzy přestane existovat. Prostřednictvím jednoho ze svých mluvčích Bůh takovou věc předpověděl – zpustošení města Ninive. (Sefanjáš 2:13–15) Z historických zpráv je zřejmé, že v sedmém  století př. n. l., patrně nějakých 15 let po tom, co Bůh tuto předpověď oznámil, na Ninive zaútočili Babylóňané a Médové a dobyli ho. Bůh navíc výslovně řekl, že z Ninive se stane „opuštěný úhor, bezvodý kraj podobný pustině“. Prokázal se tento výrok jako přesný? Ano. Přestože toto město mělo i s předměstími rozlohu asi 500 čtverečních kilometrů, dobyvatelé ho nezachovali a nezačali užívat, jak by se dalo předpokládat. Místo toho Ninive srovnali se zemí. Mohl by nějaký politický analytik předpovědět tyto události s takovou přesností?

PÁLENÍ LIDSKÝCH KOSTÍ:

Kdo by byl tak odvážný, aby 300 let dopředu oznámil přesné jméno a rodový původ muže, který bude na určitém oltáři pálit lidské kosti, a také jméno města, kde se oltář bude nacházet? Pokud by se taková neobvyklá předpověď vyplnila, jejího autora by to jistě proslavilo. Jeden Boží mluvčí oznámil, že se v Davidově domě narodí syn, který se bude jmenovat Josijáš, a že tento muž „bude . . . pálit lidské kosti“ na oltáři ve městě Betel. (1. Královská 13:1, 2) Asi o tři století později se v Davidově rodové linii skutečně objevil král jménem Josijáš, což není běžné biblické jméno. A přesně jak bylo předpověděno, Josijáš „vzal kosti z pohřebních míst a spálil je na oltáři“, který stál v Betelu. (2. Královská 23:14–16) Mohl by někdo předpovědět takové konkrétní detaily, pokud by neměl informace z nadpřirozeného zdroje?

Bibličtí proroci předpověděli s ohromující přesností pád Babylónu

KONEC JEDNÉ ŘÍŠE:

Bylo by jistě úžasné, kdyby někdo dokázal předpovědět jméno muže – dlouho před jeho narozením –, který zorganizuje porážku jedné světové velmoci, a kdyby dokonce popsal, jakou nezvyklou taktiku při tom použije. Bůh oznámil, že muž jménem Kýros povede dobyvatelské tažení proti určitému národu. Tento Kýros měl také osvobodit židovské zajatce a podpořit obnovu svatého chrámu v Jeruzalémě. Kromě toho Bůh předpověděl, že Kýrova válečná strategie bude zahrnovat vysušení řek a že městské  brány zůstanou otevřeny, což dobývání usnadní. (Izajáš 44:27–45:2) Splnily se tyto mnohé detaily Božího proroctví přesně? Historikové se shodují, že Kýros opravdu takového vítězství dosáhl. Jeho armáda odvedla vody jednoho z babylónských vodních toků, což byl ohromný technický výkon, a tím takříkajíc vysušila řeky. Vojsko navíc vstoupilo do města branami, které zůstaly otevřené. Kýros potom osvobodil zajaté Židy a prohlásil, že mohou obnovit svůj chrám. To byl neobvyklý čin, protože Kýros neuctíval Boha Židů. (Ezra 1:1–3) Kdo jiný než Bůh by dokázal předpovědět tyto historické události do takových detailů?

Zmínili jsme se o třech příkladech toho, jak Bůh úspěšně předpověděl budoucí události. Nejsou to ojedinělé případy. Židovský vůdce Jozue poukázal na skutečnost, kterou si jeho posluchači dobře uvědomovali, když řekl: „Dobře víte svým celým srdcem a svou celou duší, že neselhalo ani jediné slovo ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh. Všechna se vám splnila. Ani jediné slovo z nich neselhalo.“ (Jozue 23:1, 2, 14) Národ, který Jozue vedl, nemohl popřít, že Boží sliby a proroctví se stoprocentně plní. Jak to Bůh ale dělá? Mezi tím, jak postupuje on a jak postupují lidé, je zásadní rozdíl. Uvědomit si ho je důležité, protože Bůh do blízké budoucnosti předpověděl významné události, které se rozhodně dotknou i vás.

BOŽÍ PROROCTVÍ VE SROVNÁNÍ S LIDSKÝMI PŘEDPOVĚĎMI

Lidské předpovědi jsou často založeny na takových činitelích, jako je vědecký výzkum, analýza dostupných faktů a trendů nebo „nadpřirozeně“ získané vědomosti. Po vyslovení své předpovědi lidé obvykle jen pasivně čekají, co se stane. (Přísloví 27:1)

Bůh na rozdíl od lidí zná veškerá fakta. Do detailu rozumí lidské povaze a sklonům. A tak když se k tomu rozhodne, může dopředu přesně vědět, jak se jednotlivci a celé národy zachovají. Ale může dělat ještě něco víc: Je schopen ovládat a měnit různé faktory a trendy tak, aby zajistil žádoucí výsledek. Říká: „Takové se prokáže být mé slovo, jež vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků . . . a jistě bude mít úspěch.“ (Izajáš 55:11) Dá se tedy říct, že v některých proroctvích nám Bůh prostě oznamuje, co v budoucnosti udělá. Aktivně zajišťuje, aby se jeho předpovědi plnily s absolutní přesností.

VAŠE BUDOUCNOST

Existují nějaké spolehlivé informace o tom, co vás a vaše blízké v budoucnosti čeká? Pokud byste se s předstihem dozvěděli, že se blíží hurikán, mohli byste jednat tak, abyste si zachránili život. Podobně můžete reagovat na biblická proroctví. Bůh oznámil, že zanedlouho nastanou na celém světě obrovské změny. (Viz rámeček „ Co Bůh odhalil o budoucnosti“.) Tato budoucnost je úplně jiná, než jakou předpovídají mnozí takzvaní odborníci.

Mohli byste o tom uvažovat následovně: Příběh lidstva má jednu společnou zápletku. Její rozuzlení je už napsáno a my se můžeme dopředu podívat, jak to dopadne. Bůh prohlašuje: „Já od počátku oznamuji konec . . . Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“ (Izajáš 46:10, Bible21) Můžete mít i se svou rodinou nádhernou budoucnost. Zeptejte se svědků Jehovových, k jakým událostem má podle Bible dojít. Svědkové nejsou jasnovidci ani netvrdí, že by slyšeli nějaké hlasy z duchovního světa nebo že by měli zvláštní schopnosti něco předpovídat. Studují Bibli a díky tomu vám mohou ukázat, jaké dobré věci pro vás Bůh do budoucna aktivně připravuje.